Công khai giáo dục

Đảm bảo chất lượng  »  Công khai giáo dục


Ba công khai năm học 2022-2023 Biểu mẫu số 17, 18 SDH, 19 , 20 , 21

Biểu mẫu 17 - Sau đại học: /Data/News/781/files/TONG_HOP_BM_17_SDH.pdf

Biểu mẫu 17 - Đại học: /Data/News/781/files/TONG_HOP_BM_17_DH.pdf

Biểu mẫu 18 - Sau đại học: /Data/News/781/files/TONG_HOP_BM_18_SDH.pdf

Biểu mẫu 19: /Data/News/781/files/TONG_HOP_BM_19.pdf

Biểu mẫu 20: /Data/News/781/files/TONG_HOP_BM_20.pdf

Biểu mẫu 21: /Data/News/781/files/TONG_HOP_BM_21.pdf


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  46,289       2/459