Tin tức

Đánh giá thử hai chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn ABET tại Trường Đại học Lạc Hồng

Ngày 05, 06/03/2020, tại Trường Đại học Lạc Hồng đã diễn ra đợt đánh giá thử theo bộ tiêu chuẩn ABET đối với hai chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử (thuộc khoa Cơ điện – Điện tử) và Công nghệ thông tin (thuộc khoa Công nghệ thông tin).

Các chuyên gia của ABET trao đổi với Chủ tịch HĐQT nhà trường

Trong hai ngày làm việc tại Trường Đại học Lạc Hồng, đoàn chuyên gia của Tổ chức kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật – công nghệ (gọi tắt là ABET) đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo khoa, lãnh đạo chương trình đánh giá, đội ngũ giảng viên và các bên liên quan khác như doanh nghiệp, cựu sinh viên, sinh viên ... để rà soát chất lượng đào tạo của hai chương trình theo những tiêu chuẩn của ABET. Các chuyên gia chia phiên làm việc với từng khoa, rà soát báo cáo tự đánh giá và trao đổi làm rõ các thông tin về chuẩn đầu ra, mục tiêu chương trình đào tạo, các phương pháp kiểm tra đánh giá sinh viên...

Chuyên gia đánh giá làm việc với chương trình đào tạo Công nghệ thông tin
Các chuyên gia có chuyến thăm phòng thí nghiệm và máy tính của khoa Công nghệ thông tin

Theo đúng mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch chiến lược về hoạt động đảm bảo chất lượng, việc triển khai công tác tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn kiểm định của Tổ chức kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật – công nghệ (ABET) đối với hai chương trình đào tạo trên đã chính thức khởi động từ đầu năm học 2019-2020. Đợt đánh giá thử lần này giúp nhà trường có kế hoạch chuẩn bị tốt hơn cho việc đánh giá chính thức đối với hai chương trình trên theo bộ tiêu chuẩn ABET, đồng thời là một trong những cơ sở để trường tiếp tục triển khai đánh giá các chương trình đào tạo khác thuộc khối kỹ thuật theo bộ tiêu chuẩn này, tiến tới mục tiêu các chương trình của trường đều được kiểm định theo các bộ tiêu chuẩn kiểm định uy tín.

Chuyên gia thăm và làm việc tại phòng thí nghiệm của khoa Cơ điện - Điện tử
và có các trao đổi sâu về chương trình đào tạo với đội ngũ cán bộ, giảng viên của khoa

 

Đảm bảo chất lượng

abet, kiểm định chất lượng