Tin tức

Đại học Lạc Hồng thành công trong ngày đánh giá sơ bộ cơ sở vật chất và mức độ sẵn sàng của trường cho đánh giá AUN-QA đợt tháng 6/2021

Chiều ngày 17/5/2021, 04 ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Dược, Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Lạc Hồng đã hoàn thành xong đợt đánh giá sơ bộ về cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin trước khi bước vào đợt đánh giá ngoài chính thức của AUN-QA từ ngày 21 đến 25/6/2021.

Đội ngũ kỹ thuật trực tiếp điều phối phiên đánh giá với thư ký AUN-QA

Bám sát lộ trình đánh giá mà ban thư ký AUN-QA đã trao đổi với Trường Đại học Lạc Hồng trước đó, sau khi nộp báo cáo toàn văn và hồ sơ minh chứng của 04 ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Dược, Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lạc Hồng đã chuẩn bị danh mục 52 điểm cơ sở vật chất của trường và 04 khoa gửi AUN-QA. Đồng thời, các đơn vị có liên quan trong trường như Trung tâm Thông tin tư liệu, Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng cùng các khoa có chương trình đào tạo được đánh giá cũng rà soát lại hệ thống mạng, các phương án kỹ thuật và nhân sự quay livestream, bố trí trình tự các điểm quay phù hợp với mốc thời gian làm việc mà AUN-QA đề ra. Chiều ngày 17/5/2019, Ban thư ký AUN-QA đã có buổi làm việc đầu tiên với Trường Đại học Lạc Hồng để đánh giá mức độ sẵn sàng của Nhà trường về công tác tổ chức, chuẩn bị hạ tầng mạng, các thiết bị phục vụ cho đợt đánh giá online chính thức tại trường vào tháng 6/2021. Kết quả, sau gần hai tiếng làm việc, đoàn thư ký AUN-QA đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của trường đồng thời có buổi làm việc ngay sau đó với đội ngũ kỹ thuật để thống nhất cách làm việc trong đợt đánh giá từ 21 đến 25/6/2021.

Các điểm quay livestream cơ sở vật chất của trường và các ngành được Ban thư ký kiểm tra rất kỹ
Đội ngũ cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm trực tiếp giới thiệu cơ sở vật chất của ngành cho AUN-QA

Theo đúng lộ trình, ngay sau ngày đánh giá mức độ sẵn sàng của Trường vào ngày 17/5/2021, hai tuần sau đó, Ban thư ký AUN-QA sẽ có buổi làm việc tiếp theo với Trường Đại học Lạc Hồng để thống nhất danh sách các đối tượng phỏng vấn của 04 ngành, Guide Book Faculty of History, cách thức tổ chức đánh giá trong đợt đánh giá chính thức vào tháng 6/2021 tại Trường.

Đội cán bộ kỹ thuật ZMT
và đội kỹ thuật quay livestream các điểm cơ sở vật chất của trường cùng ngồi lại thảo luận cách thức làm việc hiệu quả hơn trong lần đánh giá chính thức vào tháng 6/2021

 

Đảm bảo chất lượng

AUN-QA, kiểm định chất lượng quốc tế


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        1,073,109       1/306