Tin tức

Mùa sinh viên nghỉ hè là mùa thầy cô “đi học”

 

Nhằm triển khai và áp dụng nội dung học tập từ Dự án phát triển giáo dục EMVITET vào hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Lạc Hồng, Nhóm Phát triển giáo dục của Nhà trường đã tổ chức khóa tập huấn “Giáo dục dựa trên năng lực và phương pháp đánh giá phù hợp với chuẩn đầu ra”.

Khóa tập huấn diễn ra trong 2 giai đoạn. Tại giai đoạn thứ nhất, thầy cô tham dự tự học và nghiên cứu các tài liệu do ban giảng huấn thiết kế trên hệ thống learn.lhu.edu.vn. Trong giai đoạn thứ hai, thầy cô làm việc trực tiếp tại Hội trường A301 – Cơ sở 1 Đại học Lạc Hồng để lắng nghe các thầy cô trong Ban giảng huấn chia sẻ các nội dung về giáo dục dựa trên năng lực, phương pháp đánh giá phù hợp với chuẩn đầu ra, một số ứng dụng giáo dục dựa trên năng lực vào thực tế giảng dạy… Ngoài ra, tại lớp học, thầy cô tham dự còn được lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm từ khoa Công nghệ Thông tin, Cơ điện – Điện tử, Ngôn ngữ Anh trong việc triển khai các hoạt động trên.

Thầy cô chia sẻ đầy hào hứng về các nội dung trong nghề của mình

Khóa tập huấn thu hút gần 170 giảng viên đến từ tất cả các khoa trong trường. Những giảng viên chưa tham gia khóa tập huấn lần này sẽ tham dự khóa tập huấn trong lần tiếp theo để đảm bảo tất cả giảng viên trong trường đều được tiếp cận và triển khai phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá dựa trên năng lực trong quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Lạc Hồng.

TS. Lâm Thành Hiển "truyền lửa" cho thầy cô tham gia tập huấn
Giảng viên tất cả các khoa trong trường hào hứng với mùa học mới

 

Đảm bảo chất lượng

giáo dục dựa trên năng lực, giáo dục 4.0


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        1,043,652       1/164