Tin tức

[KT & ĐBCL] Tập huấn Phân tích bối cảnh để thiết lập hồ sơ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018 tại Trường Đại học Lạc Hồng

Ngày 26 tháng 01 năm 2024, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức Tập huấn “Phân tích bối cảnh để thiết lập hồ sơ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018 tại Trường Đại học Lạc Hồng”. Tham gia hội nghị có ThS. Trần Thị Nguyệt Sương – Giám đốc Công ty Cổ phần giáo dục và tư vấn LV&F; PGS.TS Nguyễn Thanh Lâm – Phó Hiệu trưởng; TS. Lê Phương Trường – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng; Lãnh đạo các đơn vị cùng Nhân sự quản lý ISO các đơn vị trong trường.

Mở đầu buổi tập huấn, TS. Lê Phương Trường – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 21001:2018 trong lĩnh vực giáo dục. Việc đào tạo đội ngũ là hết sức cần thiết, với mục tiêu nâng cao nhận thức, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý tiên tiến giúp đạt được các mục tiêu chung về cải thiện chất lượng giáo dục

ThS. Trần Thị Nguyệt Sương chia sẻ nội dung Phân tích mô hình SWOT, là phương pháp quan trọng trong kế hoạch quản lý, giúp Nhà trường hoặc các đơn vị đánh giá tổng quan bằng cách xác định các yếu tố nội bộ và yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến một dự án, tổ chức, hoặc quyết định cụ thể để lập kế hoạch và hoạch định chiến lược, từ đó giúp đơn vị đưa ra quyết định thông minh hơn và tận dụng cơ hội, đối phó với rủi ro, tận dụng sức mạnh và khắc phục yếu điểm.

Nguyên tắc quan trọng khi thực hành SWOT:

  • Tập trung vào mục tiêu: Hãy xác định rõ mục tiêu quan trọng;
  • Tích hợp dữ liệu: Sử dụng thông tin và dữ liệu liên quan để xác định;
  • Khách quan: Cố gắng để đánh giá một cách khách quan. Tránh sự thiên vị hoặc đánh giá dựa trên cảm tính;
  • Phân loại rõ ràng: Xác định và phân loại một cách rõ ràng giữa các yếu điểm mạnh, yếu điểm yếu, cơ hội và rủi ro;
  • Tương tác: Xem xét cách mà các khía cạnh của SWOT tương tác với nhau. -> xử lý điểm yếu và rủi ro;
  • Sự linh hoạt: SWOT là một công cụ động, nghĩa là có thể điều chỉnh nó theo thời gian khi tình hình thay đổi. Đòi hỏi sự linh hoạt trong việc thay đổi và điều chỉnh chiến lược;
  • Tạo ra kế hoạch hành động: Dựa trên kết quả của phân tích SWOT, phát triển kế hoạch hành động cụ thể.

ThS. Trần Thị Nguyệt Sương – Giám đốc Công ty Cổ phần giáo dục và tư vấn LV&F trình bày tại buổi tập huấn

Là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện tư vấn xây dựng và vận hành hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO trong lĩnh vực giáo dục, ThS. Trần Thị Nguyệt Sương hướng dẫn chi tiết về xây dựng mô hình SWOT hiệu quả. Đồng thời Cô đã thiết lập các nhóm để các đơn vị có thể thảo luận và thực hành trực tiếp về Phân tích mô hình SWOT tại đơn vị mình. Điều này giúp tạo ra một môi trường học tập tích cực và tương tác, từ đó nâng cao hiểu biết và kỹ năng của các đơn vị trong việc áp dụng mô hình SWOT vào thực tiễn công việc. Chuyên gia hy vọng rằng việc này sẽ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động và phát triển cho các đơn vị.

Phân tích mô hình SWOT:

  1. Câu hỏi chuẩn đoán – STRENGTH
  2. Câu hỏi chuẩn đoán – WEAKNESS
  3. Câu hỏi chuẩn đoán – OPPORTUNITIES
  4. Câu hỏi chuẩn đoán – THREAT

Phân tích SWOT đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực giáo dục. Bằng cách xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa, phân tích SWOT giúp các tổ chức giáo dục nhận biết và tận dụng cơ hội, đối phó với mối đe dọa, tập trung vào việc phát triển điểm mạnh và khắc phục điểm yếu, ngoài ra còn giúp choNhà trường và các đơn vị trong trường xác định chiến lược phát triển, cải thiện chất lượng đào tạo và tạo ra môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

Đảm bảo chất lượng

      • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
      • Điện thoại: 0251 3952 778
      • Email: lachong@lhu.edu.vn
      • © 2023 Đại học Lạc Hồng
        1,161,357       2/419