• Sáng ngày 11/2/2020, thầy Trần Văn Thái – chuyên viên kiểm định và đảm bảo chất lượng Văn phòng đại diện Trường Đại học Bang Arizona tại Việt Nam đã có buổi làm việc với Trường Đại học Lạc Hồng về công tác chuẩn bị tiếp đoàn đánh giá thử của ABET cho 02 chương trình Công nghệ Thông tin Khoa Công
  • Để hỗ trợ các đơn vị đang triển khai đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn đánh giá của AUNQA đồng thời giúp quý thầy cô các khoa có dịp đánh giá lại cách thức tổ chức hoạt động giảng dạy của mình, ngày 03/1/2020, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức buổi tập huấn
  • Buổi sáng ngày 06/8/2012 Phòng NCKHSĐHKĐCL có buổi Họp bình xét thi đua khen thưởng cho tập thể và cá nhân cùa phòng. Tham dự buổi họp có 7/7 cán bộ của phòng: Thầy Nguyễn Văn Tân Trưởng phòng NCKHSĐHKĐCL, Cô Lê Thu Thủy Phó trưởng phòng NCKHSĐHKĐCL Tổ trưởng Công đoàn, Cô Nguyễn Ngọc
  • Nhằm bổ sung thêm thông tin và cập nhật số liệu mới cho phù hợp với tình hình thực tế để hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá của Trường Đại học Lạc Hồng và chuẩn bị cho đoàn Đánh giá ngoài đến thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Nhà trường đã tổ chức họp kiểm định chất lượng với các nhóm
  • Nhằm bổ sung thêm thông tin và cập nhật số liệu mới cho phù hợp với tình hình thực tế để hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá của Trường Đại học Lạc Hồng và chuẩn bị cho đoàn Đánh giá ngoài đến thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Nhà trường đã tổ chức họp kiểm định chất lượng với các nhóm