Quản lý Đại học

Đảm bảo chất lượng  »  Quản lý Đại học


Nâng tầm văn hóa tổ chức: yếu tố then chốt để phát triển bền vững hoạt động đảm bảo chất lượng trường đại học


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  545,245       1/345