“ĐẠO ĐỨC – TRÍ TUỆ - SÁNG TẠO”

Bám sát tôn chỉ trên, từ khi thành lập đến nay, Khoa Sau đại học không ngừng đổi mới, cải tiến quy trình quản lý để nâng cao chất lượng và đồng thời từng bước mở rộng quy mô đào tạo học viên trình độ Sau đại học chất lượng cao theo nhu cầu xã hội, do đó chương trình đào tạo của Khoa được xây dựng có tính khoa học cao dựa trên cơ sở lý thuyết đi đôi với thực hành.

TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

KHOA HỌC MÁY TÍNH

QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

QUẢN TRỊ KINH DOANH

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

KẾ TOÁN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KỸ THUẬT ĐIỆN

KỸ THUẬT XÂY DỰNGKHÔNG GIAN HỌC TẬPLIÊN HỆ

Phòng B105 - Cơ sở 1.
        Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

sdh@lhu.edu.vn

(0251) 3951924

fb.com/daotaosaudaihoclhu


© 2019 Đại học Lạc Hồng
  6,300,486       3,067