Luận án tiến sĩ

Khoa Sau Đại học  »  Luận án tiến sĩ

Lịch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Họ tên NCS: Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số ngành: 9340101

Tên luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến Giá trị thương hiệu dựa trên nhân viên của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Thời gian, địa điểm: 08h00 ngày 31/01/2021 tại Phòng B203, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

Tham khảo luận án tại link sau: 

https://drive.google.com/file/d/1VmTL-PM7pQ0P4TFKBvd9nae6tP7VLomq/view?usp=sharing

Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm đến đề tài tham dự.

Trân trọng./.


© 2019 Đại học Lạc Hồng
  1,234       3,120