Tin tức

Phương pháp sư phạm số - Chìa khóa dạy online hiệu quả

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, bắt đầu từ tháng 3, dạy học trực tuyến (online) đã trở thành hình thức dạy học bắt buộc ở nhiều trường đại học trong cả nước. Nhờ đi trước trong chuẩn bị công nghệ, phương pháp sư phạm số, việc triển khai dạy học online ở Trường đại học Lạc Hồng đang cho thấy những hiệu quả tích cực.

http://www.baodongnai.com.vn/video/202003/phuong-phap-su-pham-so-chia-khoa-day-online-hieu-qua-2993354/index.htm?fbclid=IwAR1IeoRudHwM3fLXQtpR15Jzv8k1cp0UGeFBxcnzCnUv0LdZEhBzesxEe70

 

Báo Đồng Nai