Công khai giáo dục

Đảm bảo chất lượng  »  Công khai giáo dục


Báo cáo công khai Trường Đại học Lạc Hồng năm học 2023-2024

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo

/Data/News/781/files/BM17.pdf

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

/Data/News/781/files/Bieu_mau_18.pdf

Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất 

/Data/News/781/files/BM19.pdf

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngủ giảng viên cơ hữu

/Data/News/781/files/BM20.pdf

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính

/Data/News/781/files/BM21.pdf


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  46,292       1/439