Phương pháp giảng dạy

Đảm bảo chất lượng  »  Phương pháp giảng dạy


Giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy ở các Trường đại học ICT hiện nay

Bài viết: Giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy ở các Trường đại học ICT hiện nay

Tác giả: Ngô Tứ Thành, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Nguồn:Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHXH&NV 24, 2008)

Nguồn: Đại học Nha Trang


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  111,684       1/344