Phương pháp giảng dạy

Đảm bảo chất lượng  »  Phương pháp giảng dạy


Giới thiệu một số phương pháp giảng dạy cải tiến giúp sinh viên học tập chủ động và trải nghiệm, đạt các chuẩn đầu ra theo CDIO

Bài viết: Giới thiệu một số phương pháp giảng dạy cải tiến giúp sinh viên học tập chủ động và trải nghiệm, đạt các chuẩn đầu ra theo CDIO

Tác giả: Nguyễn Thành Hải, Phùng Thúy Phượng, Đồng Thị Bích Thủy - TT Nghiên Cứu Cải Tiến Phương Pháp Dạy và Học Đại học - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Tp.HCM

Nguồn: Đại học Nha Trang


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  108,992       1/443