Phương pháp giảng dạy

Đảm bảo chất lượng  »  Phương pháp giảng dạy


Đào tạo theo hệ thống tín chỉ: Các nguyên lý, thực trạng và giải pháp

Bài viết: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ: Các nguyên lý, thực trạng và giải pháp

Tác giả: PGS.TS. Trần Thanh Ái - ĐH Cần Thơ (tham luận tại Hội nghị toàn quốc tổ chức tại Đại học Sài Gòn, 5/2010, tr 42-53)

Nguồn: Đại học Nha Trang


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  111,683       1/344