Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)

Các đồng chí tải nội dung tuyên truyền tại đây:

Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai.