Sổ tay chất lượng

Đảm bảo chất lượng  »  Sổ tay chất lượng


Mô hình bảo đảm chất lượng bên trong

Mô hình bảo đảm chất lượng của Trường Đại học Lạc Hồng được xây dựng dựa trên hệ thống bảo đảm chất lượng của trường và mô hình bảo đảm chất lượng bên trong theo AUN-QA, đồng thời đối sánh với các trường ĐH trong nước. Theo đó, mô hình BĐCL bên trong bao gồm các công cụ giám sát, các công cụ đánh giá, các quy trình đảm bảo chất lượng và các công cụ bảo đảm chất lượng được trình bày chi tiết như hình sau: 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  65,040       1/691