Sổ tay chất lượng

Đảm bảo chất lượng  »  Sổ tay chất lượng


Mục tiêu chất lượng Trường ĐH Lạc Hồng năm học 2021-2022

​​MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG NĂM HỌC 2021-2022

 1. 1. Ít nhất 90% người lao động, người học và khách ngoài hài lòng về chất lượng hoạt động và sự phục vụ của Trường.
 2. 2. Ít nhất 05 giảng viên đăng ký học nghiên cứu sinh.
 3. 3. 100% các khoa hội đồng tư vấn doanh nghiệp.
 4. 4. Ít nhất 70% sinh viên ngành Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc thực tập có lương tại nước ngoài
 5. 5. Ít nhất 01 chương trình liên kết đào tạo quốc tế trong năm học 2021-2022.
 6. 6. Ít nhất 04 khoá trao đổi học thuật tại các nước trong khu vực Đông Nam Á.
 7. 7. Tỷ lệ sinh viên thôi học không quá 5%; sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ đạt ít nhất  90%; sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp đạt ít nhất 90%.
 8. 8. Hoàn thiện hệ thống đánh giá người học trực tuyến và đưa vào sử dụng từ năm học 2021-2022.
 9.  9. Tuyển sinh đạt ít nhất 2000 người học bao gồm các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.
 10.  10. Ít nhất 16 đề tài chuyển giao công nghệ, có ít nhất 08 đề tài cấp tỉnh và 02 đề tài cấp bộ.
 11.  11. Ít nhất 176 bài báo khoa học của giảng viên và sinh viên đăng trên Tạp chí, kỷ yếu trong danh mục của hội đồng chức danh giáo sư (bao gồm trong nước và quốc tế).
 12. /Data/News/780/files/muc_tieu_chat_luong.pdf

 • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3952 778
 • Email: lachong@lhu.edu.vn
 • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  59,712       1/448