Chương trình đào tạo

Robocon Lạc Hồng Việt Nam toàn thắng tại ABU Robocon 2014

Là trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, Đại học Lạc Hồng xây dựng chương trình đào tạo cấp tiến theo chuẩn mực quốc tế với 22 ngành đào tạo.
Với đội ngũ giảng viên giàu tâm huyết, kinh nghiệm chuyên môn cao và giảng dạy theo phương pháp tiên tiến; chú trọng phát triển khả năng tư duy và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; phương thức gần gũi với thực tế cuộc sống và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Thạc sĩ

Đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chuyên muôn cao, chương trình đào tạo Cao học tại Đại học Lạc Hồng ra đời theo quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 13/02/2009. Hiện nay trường tuyển sinh 04 ngành Quản trị kinh doanh, CNTT, Tài chính ngân hàng & Kế toán kiểm toán.

Đại học

Với quy mô đào tạo đa ngành, chương trình đào tạo đại học mang đến nhiều sự lựa chọn phong phú cho người học, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của toàn xã hội …

Cao đẳng nghề

Mở ra nguyện vọng mới cho sinh viên, chú trọng phát triển thực hành, đào tạo ra nguồn nhân lực vững tay nghề, giúp sinh viên nhanh chóng tiếp cận lao động thực tế.

Liên thông

Xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp chính quy lên các hệ đào tạo cao hơn, giúp trau dồi kiến thức chuyên môn cho người học.

Hoàn chỉnh

Đại học Lạc Hồng thường xuyên mở các khóa hoàn chỉnh kiến thức, nâng cao trình độ lên đại học cho các đối tượng là cán bộ, viên chức …

Văn bằng 2

Bạn đã là Cử nhân, Kỹ sư … bạn muốn học thêm văn bằng 2, Đại học Lạc Hồng là địa chỉ tin cậy, tạo mọi điều kiện và đồng hành cùng bạn chinh phục tri thức.

© 2019 Đại học Lạc Hồng
  512,533       3,046